Sími 441 9860

Starfskjör

Starfskjör

Vegna tekna af framleiðslu og þjónustu hefur Örvi alla tíð greitt allan almennan rekstrarkostnað og annast kaup og innflutning á hráefni til framleiðslunnar. Auk þess greiðir Örvi laun allra þjónustuþega sem eru í starfsprófun og starfsþjálfun. Kópavogsbær greiðir hins vegar húsnæðiskostnað og laun fastráðinna starfsmanna; forstöðumanns, verkstjóra, starfsráðgjafa og fulltrúa á skrifstofu.

Einstaklingar í þjálfun fá laun hjá Örva samkvæmt samkomulagi ASÍ og Hlutverks og kjarasamningi Örva og Eflingar. Að jafnaði eru um 30 starfsmenn í starfsprófun og starfsþjálfun á launaskrá í Örva. Starfshlutfall í starfsprófun og starfsþjálfun er allt að 44% og er vinnutími annað hvort fyrir eða eftir hádegi. Í upphafi eru laun 30% af umsömdum taxta en geta hækkað í 50% þegar/ef vinnugeta eykst.