Sími 441 9860

Starfsþjálfun

Starfsþjálfun

Í starfsþjálfuninni í Örva er aðaláherslan lögð á rétt vinnubrögð, góðar starfsvenjur, aukið starfsþrek og félagsleg samskipti. Unnið er samkvæmt einstaklingsmiðuðum markmiðum. Starfshlutfall er allt að 44% og er vinnutími annað hvort fyrir eða eftir hádegi. Starfsþjálfun tekur við að lokinni þriggja mánaða starfsprófun ef niðurstaða starfsprófunar er að viðkomandi einstaklingur er talinn geta sinnt störfum á almennum vinnumarkaði (sjá fyrri kafla um starfsprófun). Lengd starfsþjálfunar er sniðin að þörfum hvers einstaklings. Þó er miðað við að starfsþjálfun standi að öllu jöfnu ekki lengur en 18 mánuði. Hægt er að lengja starfsþjálfunina sé þess þörf. Einnig hefur áhrif hvernig gengur að finna atvinnu á almennum vinnumarkaði og má því segja að þjálfunartími einstaklinganna taki einnig mið af því hversu vel það gengur.


  • Á starfsþjálfunartímanum fara fram reglubundin viðtöl í tengslum við starfsmat. Tilgangur þessara viðtala er að meta frammistöðu, draga fram þjálfunarþætti og vinna að því að setja þjálfunarmarkmið. Markmið eru skilgreind og skráð fyrir hvern og einn. Árangur þjálfunar er metinn reglubundið.
  • Í Örva er einnig leitast við að byggja upp og efla stuðning við fatlaða einstaklinga utan vinnustaðarins ekki síður en innan hans. Byggist það á nánu samstarfi við aðstandendur,  tilvísunaraðila og aðra sem koma að þjónustu við viðkomandi.